High-Low Kurti With Dhoti

Rs. 26,500.00

Teal gara high-low Gara yoke kurti with shaded net dup & dull green button dhoti